Είστε σίγουροι ότι κάνετε το σωστό;

Πριν παρουσιαστείτε σε μια συνέντευξη καλό θα ήταν να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα που αφορούν την αυτογνωσία:

    Έχω επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων μου, των ικανοτήτων, των επαγγελματικών αξιών και των ενδιαφερόντων μου;

    Έχω κάνει ανάλυση της θέσης για την οποία ενδιαφέρομαι;

    Έχω συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες για την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση εργασίας;

    Είμαι έτοιμος/η να κάνω ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης;

    Γνωρίζω ποια θα πρέπει να είναι η νόμιμη αμοιβή μου (οικονομικές απολαβές μου) για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;

    Είμαι έτοιμος/η να παρουσιάσω σε συντομία πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση από την πρόσληψή μου;

    Μπορώ να πείσω για τις δυνατότητές μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας;

    Μπορώ να αποφύγω τις ερωτήσεις παγίδα;

    Μπορώ να αξιολογήσω το αποτέλεσμα με τη λήξη της συνέντευξης;

    Μπορώ να χρησιμοποιήσω προς όφελός μου τον τόνο της φωνής μου, τη γλώσσα του σώματος και να ξεπεράσω το αναμενόμενο άγχος;